Landelijke subsidies bedrijven, scholen en organisaties

Bedrijven

Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed DUMAVA)
De investeringssubsidie DUMAVA komt eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. De subsidie opent naar verwachting in het najaar van 2022. Lees meer >

SDE++
De SDE++-subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen die hernieuwbare (duurzame) energie gaan produceren of CO₂-verlagende technieken gaan toepassen. Alleen de beoogd producent kan SDE++-subsidie aanvragen. Lees meer >

Deze subsidie loopt van 28 juni 2022 tot en met 6 oktober 2022.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s
Als u als ondernemer een emissieloze bedrijfsauto financial leaset of koopt, kan u in aanmerking komen voor Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). Ook kan dit bij operational lease, onder voorwaarde dat uw leasemaatschappij de subsidie aanvraagt en in het leasecontract verwerkt. Lees meer >

Deze subsidie loopt van 15 maart tot en met 31 december 2025.

Stimuleringsregeling
Bereid uw bedrijventerrein voor op hoosbuien, hitte en droogte & ontvang subsidie Deze regeling is speciaal voor inwoners en bedrijven uit de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Lees meer >

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Met de Investeringssubsidie duurzame energie kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, zonnepanelen, een kleinschalige windturbine, warmtepompen of een aansluiting op het warmtenet. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.  Lees meer >

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Wanneer u als bedrijf investeert in een reductie van de CO2-uitstoot, in duurzame energie of energiezuinige technieken, kunt u een subsidie aanvragen via deze regeling. U kan door deze subsidie 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Lees meer >

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)
Met deze subsidieregeling kunt u als ondernemer een energieadviseur inhuren voor een energieadvies op maat. Dit advies geeft u verdere inzichten in het verduurzamen van uw onderneming. Daarnaast is er vanuit de SVM ook subsidie beschikbaar voor de ondersteuning bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen uit dat advies. Lees meer >

Deze subsidie loopt van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022.

Lokale hernieuwbare energieprojecten
Heb je in je buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie? Je kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering van projecten voor groene (hernieuwbare) energie. Alleen lokale duurzame energiebedrijven (bv. energiecoöperaties) kunnen subsidie aanvragen. Lees meer >

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)
Als u bezig bent met een hernieuwend project gericht op CO2-vermindering in 2030, kan u aanspraak maken op deze subsidie. Dit is vooral gericht op de hernieuwbare energiebronnen zoals: energie uit water, zonne-energie, windenergie, geothermische energie, verbranding & vergassing biomassa en vergisting biomassa. Lees meer >

Deze subsidie loopt van 1 april 2021, 09:00 uur tot en met 4 oktober 2022, 17:00 uur

Stimulering energie besparing bij bedrijven
Wilt u externe deskundigen inhuren voor het werven van bedrijven/instellingen en het begeleiden van deze bedrijven/instellingen bij de inventarisatie van maatregelen, aan de hand van een energiescan? Dan kunt u subsidie aanvragen.                                                                                                            

Infographic RVO
Bekijk deze handige infographic van RVO voor ondernemers die opzoek zijn naar duurzame huisvesting in bestaande- of nieuwbouw.

LIFE-subsidie: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten
Als u een project heeft dat past binnen het Europese beleid voor een onderwerp zoals natuur, milieu, klimaat en circulaire economie kan u een subsidieaanvraag indienen bij LIFE. Een voorwaarde hiervoor is dat door uw project het beleid verder wordt ontwikkeld of dat het beleid in de praktijk wordt gebracht. Lees meer >

Cursus over duurzamere landbouw voor agrariërs (SABE)
Als u agrarisch ondernemer bent en graag meer wilt weten over duurzamer werken met uw bedrijf, kan u een voucher ontvangen voor het volgen van een cursus. Dit kan met de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE). Lees meer >

Deze subsidie loopt van 2020 tot en met 2023.
Aanvragen kan van 31 mei 2021 tot 15 okt. 2021 17:00 uur. (de subsidie loopt tot 2023 er volgen nog meerdere openstellingen)

Agrarische opleiding voor bedrijfsadviseurs (SABE)
Als u bedrijfsadviseur bent van agrarische ondernemers en hen graag helpt om duurzamer te werken, is deze subsidie voor u. Met de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) kunt u een voucher ontvangen om daarmee de opleiding Bedrijfscoach Stikstof in de landbouw te volgen. Lees meer >

Deze subsidie loopt van 2020 tot en met 2023.
Aanvragen kan van 31 mei 2021 tot 1 okt. 2022 17:00 uur. (de subsidie loopt tot 2023 er volgen nog meerdere openstellingen)

MIA en Vamil voor ondernemers
Als u als ondernemer voordelig wilt investeren in milieuvriendelijke technieken, kan u met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) een fiscaal voordeel ontvangen. Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt boven op uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. Lees meer >

Topsector Energiestudies Industrie
Als u als industriële ondernemer graag onderzoek doet naar de haalbaarheid van een innovatief project zoals een pilot of demonstratie, dat gericht is op het verminderen van de CO2-uitstoot in 2030 kan u gebruik maken van deze regeling. Deze subsidie biedt elk jaar geld aan projecten en onderzoeken wat betreft het innoveren van energiegebruik. Lees meer >

Deze subsidie loopt van 18 januari 2021 tot en met 31 maart 2023 17:00 uur.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
Als u uw productie wilt verduurzamen door het verminderen van uw energieverbruik, het invoeren van een CO2-vrije techniek of het investeren in duurzame energiebronnen, kan u aanvraag doen voor deze subsidie. Deze subsidie dekt een deel van de kosten van een pilotproject en een demonstratieproject. Lees meer >

Deze subsidie loopt van 18 januari 2021 tot en met 4 oktober 2022, 17:00 uur.

DEI+: Circulaire economie
Als u een project start voor innovatie op het gebied van recycling van afval, voor duurzame grondstoffen of het verminderen van de CO2-uitstoot en stikstofuitstoot, is er een kans dat u in aanmerking komt voor deze subsidie. Lees meer >

Deze subsidie loopt van 15 juni 2021 tot en met 10 januari 2023, 17:00 uur.

DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen 2021
Als u een ondernemer of eindgebruiker bent die investeert in innovatie gericht op aardgasvrij wonen in woningen, wijken of gebouwen, kan u in aanmerking komen voor deze subsidie. Dit geldt voor innovaties die bijdragen aan de transitie naar aardgasvrij wonen, het verbeteren van de lucht- en woonkwaliteit en zorgen dat bovengenoemde transitie sneller kan verlopen. Lees meer >

Deze subsidie loopt van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022, 17:00 uur.

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen
Als u een binnenvaartschipper bent, die graag wilt investeren in een nieuwe, schonere motor of katalysator, is deze subsidie mogelijk iets voor u. Lees meer >

Deze subsidie hanteert diverse termijnen:
Een subsidie aanvragen voor een binnenvaartmotor of het plaatsen van een elektrische aandrijflijn kan van 30 januari 2021 09:00 uur tot en met 30 oktober 2023 17:00 uur.
Subsidie aanvragen voor een nieuwe katalysator kan van 30 januari 2021 09:00 uur tot en met 30 oktober 2025 17:00 uur.

TSE Industrie
Als uw bedrijf in samenwerking met onderzoekers of andere bedrijven onderzoek doet naar goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten, kan u in aanmerking komen voor deze subsidie. Een voorwaarde is dat uw oplossing past bij een betekenisvolle industriële sector, de scheep- of luchtvaart of past bij de missie Circulaire Economie. Lees meer >

Deze subsidie loopt van 6 juli 2021 tot en met 14 september 2021 17:00 uur.

Regeling groenprojecten
Als u groen belegt of spaart, kunt u belastingvoordeel hierover ontvangen. Daarnaast kunt u met een groenverklaring die aantoont dat u investeert in een groenproject een lager rentetarief over uw lening bij de bank aanvragen. Lees meer >

Scholen

LIFE-subsidie: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten
Als u een project heeft dat past binnen het Europese beleid voor een onderwerp zoals natuur, milieu, klimaat en circulaire economie kan u een subsidieaanvraag indienen bij LIFE. Een voorwaarde hiervoor is dat door uw project het beleid verder wordt ontwikkeld of dat het beleid in de praktijk wordt gebracht. Lees meer >

Wanneer u geïntereseerd bent in één van bovenstaande subsidies raden wij u aan om altijd de bron achter de verschillende subsidies te raadplegen, mogelijk zijn door ons vermelde voorwaarden of looptijd van subsidies aangepast door de subsidieverstrekker.